Kakor (Cookies)

Senast uppdaterad 2022-04-21
En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Kakor och liknande tekniker används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går ibland att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

Undantag från detta är när kakor behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller när hanteringen är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren uttryckligen har begärt.

På Grevejakob.se används kakor (bara vanliga webbkakor som sätts med https-headers och javascript) och därför behöver vi enligt Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation lämna information så att du kan bedöma om du vill samtycka till kakorna eller ej.

Ändamål och tredje part

Vårt publiceringssystem sätter som standard en sessionskaka, som används för vår sökfunktion och för att komma ihåg dina inställningar på sajten.

Vi använder dessutom ett webbanalysverktyg från Google Analytics för att följa upp hur våra besökare använder webbplatsen. Följande information som skapas av dessa kakor genom din användning av webbplatsen skickas vidare till och lagras av Google Analytics:
när du besöker webbplatsen första gången
när du besökte webbplatsen senast
när ditt nuvarande besök påbörjades
hur många gånger du besökt webbplatsen
vilken webbläsare du använder
vilka sidor du besöker och hur länge
hur du hittade till webbplatsen.
Kakorna sparas i upp till två år. Nedräkningen börjar om vid varje besök, så återkommande besökare loggas i praktiken tills de raderar sina kakor eller byter webbläsare. Den insamlade informationen anonymiseras men det finns en teoretisk möjlighet att en analytiker ändå kan koppla samman ditt agerande på sajten med dig som person.

Grevejakob.se har valt att inte dela den insamlade informationen med någon tredje part och vi har inte gett vårt samtycke till Google att använda informationen i deras undersökningar.

Ditt samtycke

Samtycket lämnas genom att din webbläsare är inställd på att acceptera cookies. Där webbplatsen informerar om sin cookieanvändning i enlighet med kraven i Rekommendationen så lämnar användaren sitt samtycke genom att fortsätta att använda webbplatsen.

Om du vill undvika kakor

Som användare kan du själv bestämma om du vill acceptera eller ta bort cookies. Du kan även välja att tillåta cookies för specifika webbsidor. Dessa val går att göra i inställningarna för din webbläsare.

Observera att detta är inte ett sätt att slippa reklam på webbplatser utan det kommer att visas samma mängd reklam och reklamen kan bli mindre relevant för användaren.

Om man inte accepterar cookies kan det också leda till att viss information på webbplatsen inte blir tillgänglig.

Om du väljer bort cookies i din webbläsare kommer det endast gäller för den webbläsare du använder. Du kommer att behöva följa samma process på alla olika webbläsare du använder på samma och/eller olika datorer eller enheter. Observera att om det finns separata användarkonton på en dator i ett hushåll har du möjlighet att skräddarsy dina inställningar för varje konto.

Så hanterar du dina inställningar för cookies i:
Vill du ha information från oss utan att använda dig av webbplatsen är du välkommen att kontakta oss.
arrow-down